METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Съставете своите планове

Разработете планове за Вашия бизнес с помощта на нашите инструменти.

Въпросник

Нашият въпросник Ви помага да адаптирате HACCP принципите към Вашия бизнес.

Хладилната верига

Спазването на изискванията на Хладилната верига по време на транспорт е въпрос, който трябва да бъде взиман на сериозно.

Съблюдаването на изискванията на Хладилната верига засяга всички страни, участващи във веригата на хранителния продукт. От производството до консумацията, охладените и замразените хранителни продукти трябва да бъдат непрекъснато съхранявани при правилната температура. Това е познато като Хладилна верига.

  • МЕТРО доставчиците трябва да контролират условията на производство и транспорт на продуктите
  • МЕТРО подбира своите доставчици на логистични услуги (платформи и превозвачи); те са задължени да контролират условията, при които се транспортират хранителните продукти.
  • МЕТРО провежда систематични проверки при доставка на стоките и проверява температурата във всеки от своите складове. Стоките редовно се проверяват от независима лаборатория.

Хладилната верига на МЕТРО

Закон за храните и Наредба № 5 от 25 май 2006 г. За хигиената на храните

  • Отнася се за всички професионалисти.
  • Осигурява възможно най-безопасните хранителни продукти за потребителя.
  • Намалява инцидентите с хранително натравяне.
  • Благодарение на подходящите средства за транспорт, които съхраняват продуктите при правилна температура.

Ваше е задължението да изпълнявате законовите изисквания когато транспортирате продуктите от Вашия МЕТРО магазин до Вашите помещения!

Държавните органи ще проверяват

  • Ресторантьори и занаятчии с малко или никакви съоръжения за транспортиране на продукти при правилна температура.
  • Честа употреба на пикапи или обикновени моторни превозни средства за превозването на пресни или замразени продукти, понякога на големи разстояния.

Различните установени нарушения водят до издаването нa предписание за спазване на законовите разпоредби, както и до акт за конфискуване, унищожаване на стоки, и глоба.