METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Съставете своите планове

Разработете планове за Вашия бизнес с помощта на нашите инструменти.

Въпросник

Нашият въпросник Ви помага да адаптирате HACCP принципите към Вашия бизнес.

Хигиенен метод

Даваме Ви подробна информация за 5 важни стълба на хигиенния метод.

Метод за почистване

Методология в 7 стъпки - Съблюдавайте тези 7 стъпки при почистване и дезинфекция:

Хладилна верига

Съблюдавайте хладилната верига през всички етапи на обработка и транспортиране на храните.

Контрол на температурата

Ежедневните проверки на температурата на Вашето хладилно оборудване е жизнено важно за хладилната верига.

Съхранение

Професионалното съхранение Ви помага да поддържате хранителните артикули безопасни и свежи за по-дълъг период от време.

Обработка и сервиране на храни

Простите указания осигуряват безопасна обработка и сервиране на храни във Вашия ресторант.