METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Съставете своите планове

Разработете планове за Вашия бизнес с помощта на нашите инструменти.

Въпросник

Нашият въпросник Ви помага да адаптирате HACCP принципите към Вашия бизнес.

Съхранение

Професионалното съхранение Ви помага да поддържате хранителните артикули безопасни и свежи за по-дълъг период от време.

Размествайте продуктите във Вашия склад и запомнете правилото Fi-Fo (първо прието – първо излязло). Това е особено важно, когато продуктът е нетраен като предварително нарязани меса. Когато прибирате продуктите си винаги надписвайте датата върху кутиите. Проверете дали хладилникът и фризерът Ви са с правилната температура. Охладените продукти трябва да се съхраняват при температура 2 – 7°C (в зависимост от продукта) и замразените храни трябва да се съхраняват при -20°C. Също така трябва да има достатъчно пространство за циркулация около и под съхраняваните продукти.

Сухи храни и консерви не могат да се съхраняват на пода, защото могат да бъдат замърсени по време на почистване. Те не бива да се съхраняват и до почистващи препарати, защото те могат да потекат и да замърсят продуктите.

Съхранявайте горещите продукти в големи, плитки тави, тъй като те ще позволят на продукта да се охлади бързо. Никога не съхранявайте отворени консервирани продукти в техните консерви. Уверете се, че остатъците от храни са покрити и етикетирани.