METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Какво означава HACCP?

НАССР включва въвеждането на самопроверяща се система във фирмите, за да осигури безопасност на храните и да предотврати риска за здравето.

НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) е работещ метод, а не стандарт, и личната ангажираност е основата на този метод.

Този метод ще Ви позволи да оцените рисковете, да анализирате тяхната честота и сериозност (оценка на риска на храните), да въведете предпазни мерки за тяхното преодоляване, за да осигурите безопасни храни за Вашите клиенти!

Основните правила включват:

 • Изгответе писмени инструкции за това какво трябва да бъде направено
 • Спазвайте Вашите собствени писмени инструкции точно
 • Проверете, за да сте сигурни, че спазвате Вашите собствени писмени инструкции
 • Съхранявайте писмена документация

Например, ако Вие сте ресторантьор, на Вас ще Ви е необходимо да...

 • • Запишете всички стъпки при изпълнението на една рецепта, от закупуването на съставките до сервирането на приготвените ястия
 • • Определите рисковете, които съществуват на всеки един етап от производствения процес, като например биологични опасности (бактерии), физични опасности (насекоми), или химични (тежки метали).
 • • Анализирате всяка опасност и определите нейната честота и сериозност.
 • • Прецените тези 2 елемента (честота и сериозност), например в скала от 1 до 5 (1 = рядко, несериозно).
 • • Определите елементите, необходими за минимизиране на риска, т.е. да идентифицирате елементите, които трябва да промените, за да минимизирате риска, например прилагайки хладилната верига.
 • • Определите критичните точки или граници, при които продуктът или процесът е в риск.
 • • Въведете мерки за наблюдение и коригиращи действия за опасности и критични точки.
 • • Въведете процедури за самостоятелна проверка, за да сте сигурни, че всички коригиращи действия са били предприети своевременно.

Важно: Не забравяйте да осъвремените процедурите, ако промените някоя от стъпките във Вашата рецепта!