METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Методи и контрол

Разберете метода на хладилната верига и вижте инструментите за контрол на температурите.

Въпросник

Нашият въпросник Ви помага да адаптирате HACCP принципите към Вашия бизнес.

Относно HACCP

Концепцията “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” (концепцията НАССР) е разработена в САЩ през 1959 година, когато една фирма, произвеждаща хранителни продукти, беше инструктирана от космическата агенция НАСА да произвежда храни, които са 100 % безопасни за консумация в космоса.

Тази превантивна концепция беше по-нататък развита в сътрудничество с НАСА и беше публикувана и документирана като НАССР в САЩ през 1971 година.

Чак през 1985 година Националната академия на науките на САЩ препоръча нейното въвеждане на всички фирми, занимаващи се с хранителни продукти. От тогава системата е изпитана и допълнително развита в целия свят.

Какво е необходимо за НАССР?

HAZARD

ANALYSIS

АНАЛИЗ

НА ОПАСНОСТИТЕ

Анализ на всички възможни опасности на базата на описание на продукта, производствения процес и технологичните условия.

CRITICAL

CONTROL

POINT

КРИТИЧНИ

КОНТРОЛНИ

ТОЧКИ

Оценка на вероятността за възникване на опасност за здравето и идентификацията на отправни точки.

Необходимо условие

Прилагането на принципите на НАССР изискват познания за

  • връзка причина/следствие
  • производствени методи и процедури
  • Състав на храната
  • Човешкото здраве