METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Методи и контрол

Разберете метода на хладилната верига и вижте инструментите за контрол на температурите.

Въпросник

Нашият въпросник Ви помага да адаптирате HACCP принципите към Вашия бизнес.

Вашата отговорност

Изискванията на новия пакет от хигиенни мерки на ЕС се отнасят за фирми, които произвеждат, преработват и продават хранителни продукти след първичното производство.

  • Оператори от хранителната промишленост
  • Оператори на складове и транспортни фирми
  • Търговци на едро и дребно
  • Павилиони
  • Ресторанти
  • Кетърингови фирми

Основното задължение на фирмите, чиято дейност е свързана с хранителни продукти, е да осигурят спазването на всички изисквания, свързани с хигиената. Една от хигиенните мерки, която трябва да бъде приета, е поддържането на хладилната верига. По-нататък фирмите, работещи с хранителни продукти, трябва да въведат принципите на НАССР.

Тази програма ще Ви информира за основите аспекти на новия пакет от хигиенни мерки на ЕС, особено за така наречените „принципи на НАССР” и НАССР планове, които ще Ви помогнат да спазвате изискванията на ЕС.

Моля, да обърнете внимание, че правилното приложение на метода на НАССР и хигиенните стандарти на ЕС зависи от вида и размера на Вашата дейност с хранителни продукти.

МЕТРО Ви съветва да се обърнете към Вашата браншова организация за повече информация.

Въпреки че информацията в тази програма е внимателно подбрана, МЕТРО не дава гаранция за изчерпателността и точността на съдържащата се информация.