METRO Cash and Carry BulgariaПартньор на професионалисти

Оценка на хигиената в 25 въпроса

Попълнете въпросника, за да оцените като цяло хигиената във Вашия бизнес.

Въпрос 1 Могат ли Вашите подове, стени и тавани да бъдат лесно почистени и дезинфекцирани?