METRO Cash & Carry HrvatskaPartner za profesionalce

Metode & kontrole

Naučite o metodi hladnog lanca i pogledajte alate za kontrolu temperature.

Upitnik

Naš vam upitnik pomaže primijeniti principe HACCP na svoje poslovanje.

O HACCP-u

Koncept „Analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka” razvijen je u SAD-u 1959., kad je jednu američku tvrtku za proizvodnju hrane angažirala svemirska agencija NASA da proizvede hranu koja je 100% sigurna za konzumiranje u svemiru.

Ovaj preventivni koncept dalje je razrađen u suradnji s NASA-om te je objavljen i dokumentiran kao HACCP u SAD-u 1971. godine.

Tek 1985. američka Nacionalna akademija za znanost (NAS) preporučila je primjenu ovoga koncepta svim subjektima u poslovanju s hranom. Otada je diljem svijeta koncept testiran i još razrađivan.

Što zahtijeva HACCP?

HAZARD

ANALYSIS

ANALIZA

OPASNOSTI

Analiza svih mogućih opasnosti na temelju opisa proizvoda, procesa proizvodnje te radnih uvjeta.

CRITICAL

CONTROL

POINT

KRITIČNA

KONTROLNA

TOČKA

Procjena vjerojatnosti opasnosti za zdravlje potrošača te određivanje smjernica.

Preduvjet

Primjena principa HACCP-a zahtijeva poznavanje:

  • korelacija uzrok/posljedica
  • metoda i procedura obrade
  • sastava hrane
  • čovjekovog zdravlja